Je bent hier gekomen omdat je interesse hebt in Natuurdrones of je hebt je zoeven aangemeld. In dat laatste geval is het verzenden goed gegaan. We streven er naar binnen twee werkdagen te reageren.

We krijgen veel en zeer diverse reacties op berichten over het beschermen van reekalveren en andere in het wild levende dieren met een drone. Er zijn er waarin een vrijwilliger zich aanbiedt al dan niet met drone, er zijn er waarin mensen hun drone aanbieden en er zijn ondernemers die bij ons opdrachten denken te kunnen verwerven. Kortom de verwachtingen lopen nogal uiteen. Die verwachtingen gaan we op deze pagina “richten” zodat jij ons beeld kent van wat er komt kijken bij een natuurrone-team vormen en de inzet, wat wij van jou denken te mogen verwachten en wat je van ons kan verwachten.

Maar: Het is mooi dat veel mensen zich voor deze zaak willen inzetten. Dat is al winst.

Los van hoe graag jij je wilt inzetten om reekalveren en andere in het wild levende dieren te redden, komt er nogal wat kijken bij het vliegen met een drone boven landbouwpercelen of natuurgebieden. Zo veronderstellen wij de kennis over wetgeving, drones en pilootvaardigheden en de daarbij benodigde middelen als vanzelfsprekend aanwezig. Die laten we hier daarom buiten beschouwing. Maar om je een idee te geven van wat er nog meer bij komt kijken beschrijven we achtereenvolgens:

  • Contact met de perceeleigenaar
  • Vormgeven van uitvoeringsteam
  • Voorbereiding detectievlucht
  • Uitvoering
  • Evaluatie en nazorg


Contact met de perceeleigenaar
Alles begint met het verzoek of een opdracht van de grondgebruiker of perceeleigenaar. Die heeft de wens dat, voordat het perceel bewerkt wordt, eerst de in het perceel aanwezige dieren in veiligheid gebracht worden.
Maar bij een deel van die eigenaren is de techniek nog niet bekend, leeft deze wens nog niet of wordt het “vreemdmaken” op een traditionele en vaak tijdrovende manier gedaan. Bovendien mag dit waardevolle werk voor veel eigenaren niets kosten. Met voorlichting en steun vanuit de samenleving is hier nog een wereld te winnen.

Vormgeven van uitvoeringteam
Een ervaren dronepiloot die zich op het systematische vliegen over het perceel concentreert mag niet worden afgeleid. Daarom wordt deze bijgestaan door een waarnemer die de beelden van sensoren direct analyseert en de nader te onderzoeken plekken markeert. Dat analyseren vraagt praktische ervaring.
De gemarkeerde plekken worden vervolgens door de veiligstellers op aanwezige dieren zoals reekalveren gecontroleerd die dan op de juiste manier het dier in veiligheid brengen. Dat betekent naar een naburige niet te bewerken en tevoren gekozen plek of het vastzetten en opvallend markeren van de dieren. Het uitvoeringteam bestaat dus uit tenminste drie mensen: piloot, waarnemer en veiligsteller daarnaast dient het team de juiste middelen beschikbaar te hebben.

Voorbereiding detectievlucht
Als het verzoek om de dronevlucht en de datum van het perceel bewerken zoals maaien is bepaald worden naast alle normale dronevlucht voorbereidingen de te vliegen routes uitgezet (waypoints).

Bij veel of omvangrijke percelen kan een selectie worden gemaakt van die delen die een grote kans op bijvoorbeeld reekalveren hebben. De bepaling van die kans gebeurt in overleg met de perceeleigenaar en faunadeskundigen. Percelen waar eerder op traditionele manieren dieren in veiligheid werden gebracht of waar werd vreemd gemaakt zijn voor de natuurdrone aanpak zeker interessant.

Daarnaast wordt door het team met de grondgebruiker of perceeleigenaar afgesproken hoe laat in de avond of vroeg in de ochtend gaat worden gestart. Dat is nodig om optimaal te kunnen profiteren van het temperatuurverschil tussen de dieren en de directe omgeving. Daarop hebben het weer, de bodemgesteldheid en de zon invloed.

Uitvoering
Bij de uitvoering van de vluchten is er een spanning tussen de benodigde vliegtijd voor het afzoeken van het perceel en de tijd die nodig is voor het aanwijzen van de hotspots en het veiligstellen. De analyse van warmtebeelden op hotspots kost tijd en is zonder praktische ervaring niet gemakkelijk. Oefenen en ervaring maakt dat je steeds beter het kaf van het koren weet te scheiden. Tijdverlies ontstaat ook omdat de piloot de drone boven de gedetecteerde plek laat hangen om de veiligsteller er heen te dirigeren. Veel tijd kan worden gewonnen door dit te oefenen en door hotspotdetectie. Hotspotdetectie is een manier waarbij de coördinaten aan de veiligsteller doorgegeven kunnen worden zonder dat de drone de vlucht hoeft te onderbreken.

Evaluatie en nazorg
Even zo belangrijk als het verwerven van de verzoeken om dieren op te sporen en veilig te stellen is te horen of je dit naar wens hebt gedaan en wat de geleerde lessen zijn.

Je begrijpt inmiddels dat er wel wat komt kijken bij het dierenleed voorkomen met drones. Belangrijk is een met een zekere zelfstandigheid kunnen opereren in een lokaal uitvoeringsteam.

Wat betekent dit voor jou?
Het zou mooi zijn als je in je eigen streek contact legt met perceeleigenaren die sympathiek staan tegenover het idee om “Dierenleed te voorkomen met drones”. Dat je in je eigen omgeving enthousiaste vrijwilligers zoekt voor je uitvoeringsteam. Praat ook eens met Faunabeheerders. En dat je zoveel mogelijk met je eigen apparatuur vliegt.

Waarmee kunnen wij je helpen?
Vrijwilligers die dronepiloot zijn en een warm hart voor de natuur hebben en met bovenstaande aan de slag willen, kunnen wij ondersteunen door het samen:

Met jou willen wij zo een landelijk dekkend netwerk van natuurdrones opbouwen!

Cookies instellen